Monthly Archives: June 2016

Dowiedz się litery tylko w dobrym nastroju

Dowiedz się litery tylko w dobrym nastroju. Chwal dziecko za jego sukces. I nie robią zmuszony do odczytania. – W odniesieniu do wieku, w którym dziecko powinno zacząć uczyć się czytać, nie ma jednej odpowiedzi. Niektóre dzieci z powodzeniem opanować