Przedmiotem ubezpieczenia OC pod kątem zawodu jest odpowiedzialność cywilna za wyrządzone szkody podczas wykonywania zawodu. Dotyczy to wszelakich szkód rzeczowych wyrządzonych osobom trzecim. Takie ubezpieczenie mogą wykupić osoba prowadząca działalność oraz pracownicy, którzy pracują na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecania oraz umowy o pracę, wówczas jest to dobrowolna postać ubezpieczenia OC zawodowego. Warto podkreślić, iż w art. 119 Kodeksu Pracy znajdują się informacje, z których wynika, że pracodawca jest w stanie ukarać pracownika za brak wymaganego OC zawodu. Kara może wynosić nawet sumę trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ubezpieczenie OC zawodu chroni klienta przed ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za nienależyte wykonanie swoich obowiązków. Dzięki temu wszystko zostanie pokryte z ubezpieczenia, a nie z naszego portfela.

OC zawodu jest obowiązkowe czy dobrowolne?

Takie ubezpieczenie OC jest obowiązkowe jedynie dla określonych zawodów. Za regulacje odpowiadają rozporządzenia Ministra Finansów. W wielkim skrócie zawody, które wymagają posiadania, polisy OC najczęściej wymagają wysokiej specjalizacji oraz źle wykonane zadania może spowodować szkody u klienta. Dotyczy to między innymi:

  • notariuszy,
  • komornika sądowego,
  • adwokata,
  • lekarza,
  • czy radcę prawnego.

Zakres odpowiedzialności wynikający z polisy OC

We wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych zakres odpowiedzialności jest taki sam, gdyż wszystkie takie oferty muszą się pokrywać z informacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów. Dlatego wystarczy dokładnie sprawdzić tę rozporządzenie, aby zobaczyć minimalną sumę gwarancyjną dla poszczególnych zawodów. Jeżeli będziemy chcieli poszerzyć naszą ochronę albo zwiększyć sumę gwarancyjną, wówczas wystarczy zaopatrzyć się w dodatkowe ubezpieczenie, które są już dobrowolne. Warto zaznaczyć, iż osoby pokroju rehabilitantów bądź ratowników medycznych nie wykonują zawód medyczny, więc także mogą skorzystać z takiego ubezpieczenia.

Jak wykupić OC zawodowe?


Kiedy zgłaszamy się do danego ubezpieczyciela z prośbą o wykupienie ubezpieczenia, OC radcy prawnego nie możemy zapomnieć o posiadaniu uprawnień zawodowych. Oczywiście nie wszystkie zawody wymagają takiego dokumenty, lecz w przypadku weterynarzy czy farmaceuty będzie to wymagane. W zawodach niewymagających uprawnienia zawodowego stosuje się zamienny dokument, mianowicie przygotowanie zawodowe, które uzyskuje się po ukończeniu odpowiedniej szkoły zawodowej albo ukończenie specjalistycznych kursów.