Odpowiedni wybór ubezpieczenia dla lekarzy jest niezwykle ważną wartością, ponieważ pozwala rozwiązać wszystkie problematyczne kwestie oraz roszczenia, jakie mogą być kierowane wobec lekarzy od ich pacjentów lub ich bliskich. Dzięki dobrze dobranemu ubezpieczeniu, lekarz może uniknąć wypłaty roszczenia, różnych form zadośćuczynienia lub też renty dla pacjenta z własnej kieszeni. Wszystko będzie można pokryć wypłatami pochodzącymi z ubezpieczenia lekarskiego.

Ubezpieczenia dla lekarzy są szczególnie istotne w momencie, kiedy lekarze pracują na kontraktach lub też prowadzą prywatne praktyki lekarskie. W takich przypadkach dobór odpowiedniej polisy nie powinien być podejmowany pochopnie. Podstawową kwestią jest oczywiście kwota i zakres ochrony, jaka mieści się w obowiązkowym ubezpieczeniu OC lekarza. Polisy muszą być oczywiście zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów. W przypadku tego dokumentu mamy ściśle określony kwoty, to jest suma 75 tys. EUR za jedno zdarzenie i 350 tys. EUR za wszystkie zdarzenia. Niezależnie więc od tego, na którego ubezpieczyciela lekarz się zdecyduje zakres ochrony wygląda tak samo.

Zakres ubezpieczenia dla lekarzy

Odpowiedni wybór ubezpieczenia dla lekarzy jest niezwykle ważną wartością, ponieważ pozwala rozwiązać wszystkie problematyczne kwestie oraz roszczenia, jakie mogą być kierowane wobec lekarzy od ich pacjentów lub ich bliskich

Należy jednak mieć na uwadze to, że podstawowe, obowiązkowe ubezpieczenia dla lekarzy nie zawsze są wystarczającą kwotą do pojawiających się roszczeń od pacjentów. Jeśli lekarz zajmuje się specjalizacją, która określana jest mianem bardzo wysokiego ryzyka, to jest na przykład w przypadku ginekologii, anestezjologii oraz chirurgii, powinien pomyśleć o rozszerzeniu swojego ubezpieczenia. Można tutaj wziąć pod uwagę dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie OC. W takim przypadku suma rekompensat może sięgać kwoty rzędu nawet 2 mln złotych. Wybór konkretnej polisy lub też dodatkowego ubezpieczenia powinien być przede wszystkim wynikiem analizy własnej specjalizacji oraz świadomością tego, że w przypadku niektórych zabiegów, np. tych, które wymagają pisemnej zgody pacjenta, wysokości takich zadośćuczynień może stale rosnąć.

Aby zagwarantować sobie wypłatę z ubezpieczenia kluczową kwestią jest oczywiście prawidłowo wypełniony wniosek, na którym powinny być wpisane specjalizacje lekarza, posiadane tytuły, jak i również zaznaczenie Izby Lekarskiej, do której się należy. We wniosku powinna również znaleźć się informacja na temat tego, czy lekarz wykonuje zabiegi, które wymagają pisemnej zgody pacjenta, a także wszystkie dotychczas wypłacone odszkodowania. Rzetelnie wypełniony wniosek, pozwoli potem na bezproblemowe wypłaty wszystkich świadczeń, jakie będą przysługiwać w ramach ubezpieczenia lekarskiego.