Wiele zawodów, których wykonywanie związane jest z dużą odpowiedzialnością za zdrowie, życie i interesy klientów, zostało objętych obowiązkowym OC. Również radcy prawni zostali zobligowani ustawą do wykupienia stosowanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, bez którego nie mogą prowadzić swojej działalności zawodowej.

Dlaczego radca prawny powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej?

Wiele zawodów, których wykonywanie związane jest z dużą odpowiedzialnością za zdrowie, życie i interesy klientów, zostało objętych obowiązkowym OC

Ubezpieczenie radcy prawnego to wymóg, który ma swoje uzasadnienie w pełnionej przez radcę funkcji. Jeśli bowiem w wyniku podjęcia określonych działań lub zaniechania określonych działań radca prawny doprowadzi do powstania szkody względem obsługiwanego przez siebie klienta, to wówczas ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pozwoli na wypłacenie stosownego odszkodowania stronie pokrzywdzonej. Ponadto posiadanie ubezpieczenia OC zwiększa wiarygodność radcy prawnego zarówno wobec klientów, jak i wobec partnerów biznesowych, dlatego warto wybierać dobre polisy, obejmujące swoim zakresem dodatkowe okoliczności związane z charakterystyką pracy radcy prawnego.

Polisa nadwyżkowa – czy warto ją wybrać?

Jeśli radca prawny chce się zabezpieczyć na inne okoliczności niż tylko możliwość popełnienia przez siebie błędu lub zaniechania, dobrze jest wybrać polisę nadwyżkową. W zależności od danego zakładu ubezpieczeń, polisa nadwyżkowa może zawierać takie składniki jak:

  • Ubezpieczenie mienia kancelarii
  • Podwyższenie podstawowych sum gwarancyjnych
  • Ubezpieczenie od utraty dochodów
  • Ubezpieczenie aplikantów.

Oczywiście dodatkowego opcje ubezpieczenia będą się wiązały z koniecznością zapłacenia wyższej składki, jednak w obliczu tak dużej odpowiedzialności zawodowej warto odpowiednio się zabezpieczyć na wszelkie ewentualności, jakie może przynieść los.

Czego nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej?

Podstawowe ubezpieczenie radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej posiada pewne wyłączenia, czyli sytuacje, które nie podlegają ochronie lub podlegają jej w bardzo ograniczonym zakresie

Podstawowe ubezpieczenie radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej posiada pewne wyłączenia, czyli sytuacje, które nie podlegają ochronie lub podlegają jej w bardzo ograniczonym zakresie. Przykładem takiej sytuacji jest wyrządzenie szkody osobom z najbliższej rodziny lub powinowatym oraz wyrządzenie szkody po skreśleniu z listy radców prawnych, lub w trakcie zawieszenia prawa do wykonywania obowiązków zawodowych. Wówczas skorzystanie z ubezpieczenia może się okazać niemożliwe, niezależnie od wysokości opłacanej składki.

Zatem chcąc wykonywać zawód radcy prawnego, należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC, warto również rozważyć opcję ubezpieczenia nadwyżkowego, aby móc komfortowo i bez stresu prowadzić swoją działalność.