Lekarz mimo wykonywanej profesji i szczerych chęci nie jest wolny od popełnianych błędów. W praktyce nawet najlepszego fachowca mogą zdarzyć się pomyłki, które doprowadzą do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Mimo że każdy lekarz stara się uniknąć ich, to nie jest możliwe całkowite wykluczenie błędów. Z tego powodu lekarze objęci są obowiązkiem posiadania ubezpieczenia od błędów lekarskich. Jednak czy takie ubezpieczenie jest wystarczające? Kiedy pacjent może się domagać wypłaty ubezpieczenia? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Dlaczego lekarze objęci są obowiązkiem posiadania ubezpieczenia?

Kwestię posiadani ubezpieczenia przez lekarzy reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W którym określone jest, że każdy podmiot prowadzący działalność medyczną musi posiadać ubezpieczenie o minimalnej wartości 75 tysięcy złotych. Co jest istotne, obowiązek ten obejmuje podmioty wykonujące działalność lekarską, a nie osoby fizyczne. Jeśli lekarz zatrudniony jest na umowie o pracę, to nie jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia. OC lekarza musi jednak wykupić, jeśli pracująca na własnej działalności gospodarczej.

Czy podstawowe ubezpieczenie zawsze wystarczy?

Lekarz mimo wykonywanej profesji i szczerych chęci nie jest wolny od popełnianych błędów

Podstawową kwotą, na jaką musi być ubezpieczony podmiot świadczący usługi lecznicze, jest 75 tysięcy złotych. Jest to suma, która ma pozwolić lekarzowi uniknąć kosztów związanych z ewentualną odpowiedzialnością cywilną za popełnione błędy. Musimy jednak pamiętać, że często kwota zasądzana jest znacznie wyższa. Z tego powodu OC lekarza powinno mieć większy zakres niż podstawowy wariant.  Jeśli kwota zasądzonego odszkodowania jest wyższa niż maksymalna wysokość ubezpieczenia, to różnica jest pokrywana z kieszeni lekarza. W zależności od profesji niektórzy lekarze decydują się na zakupienie dodatkowego ubezpieczenia, które jest nawet kilkunastokrotnie wyższe od podstawowego wariantu. Podstawowe OC lekarza nie obejmuje również wszystkich możliwych szkód.

Kiedy lekarz może nie otrzymać środków z ubezpieczenia?

Decydując się na zakup tylko podstawowego ubezpieczenia, musimy pamiętać, że nie zawsze otrzymamy świadczenie.  Obowiązkowe ubezpieczenie nie obejmuje szkód i uszkodzeni wyrządzonych mieniu pacjenta, jak również całkowitej utraty mienia. Ubezpieczenie nie pokryje również kosztów związanych z poradami prawnymi zasięganymi podczas prowadzonego postępowania. W przypadku naruszenia praw pacjenta ubezpieczenie również nie pomoże. Przed zakupem polisy warto dokładnie zapoznać się ze wszystkimi jej warunkami a w szczególności z przypadkami, w których nie będzie ono obowiązywać.

Co powinna obejmować idealna polisa ubezpieczeniowa dla lekarza?

Przede wszystkim kwota wypłacanego ubezpieczenia powinna być znacznie wyższa od minimalnej wartości OC lekarza. Świadczenia, które są obecnie zasądzane, bywają kilkukrotnie wyższe niż 75 tysięcy złotych, przez co kwota ta może nie wystarczyć. Pamiętajmy, że ubezpieczenie musi pokryć nie tylko kwotę leczenia, ale również koszt operacji plastycznych i zabiegów kosmetycznych mających naprawić wyrządzone szkody. Polisa powinna również pokrywać ewentualne koszta związane z poradami prawnymi. Ważne są również świadczenia wypłacane za uszkodzenie mienia pacjenta lub naruszenie jego praw. Na ubezpieczeniu nie powinno się oszczędzać, ponieważ ewentualne konsekwencje popełnienia błędu są zazwyczaj znacznie wyższe niż składka na OC.