Błędy medyczne lub zaniechanie właściwego leczenia, w najlepszym przypadku powodują pogorszenie stanu zdrowia. W najgorszym zaś śmierć pacjenta. Każdy pacjent lub jego rodzina może w takich sytuacjach wnosić o wypłatę odszkodowania. W założeniu OC lekarza jest polisą obowiązkową. Takie same polisy muszą posiadać lekarze dentyści i pielęgniarki. Czy OC lekarzazawsze jest obowiązkowe?

Nie każdy lekarz musi mieć OC

Jeśli lekarz jest zatrudniony na etacie i pracuje - na przykład - w szpitalu, to nie ma obowiązku wykupowania takiej polisy ubezpieczeniowej

Jeśli lekarz jest zatrudniony na etacie i pracuje – na przykład – w szpitalu, to nie ma obowiązku wykupowania takiej polisy ubezpieczeniowej. W tej sytuacji bowiem za błędy pracownika odpowiada pracodawca. Każdy szpital jest ubezpieczony od takiego ryzyka, jeśli więc dojdzie do błędu medycznego w szpitalu, odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy OC szpitala, a nie lekarza. Oczywiście szpital – jako pracodawca – może wystąpić z roszczeniem wobec lekarza, jednak zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik może być obciążony kwotą do wysokości trzech miesięcznych pensji, a nie większą. Nawet jednak lekarz pracujący tylko w szpitalu lub zatrudniony w innym miejscu, może mieć taka polisę, ale dobrowolną. Nic nie stoi na przeszkodzie by ją wykupił, jego działania zaś były objęte ochroną ubezpieczeniową. Oczywiście tylko te działania, które są związane z leczeniem pacjentów lub zaniechaniem leczenia.

Jeśli jednak lekarz działa na własny rachunek, jest zobligowany przez prawo do wykupienia polisy OC lekarza. Takie polisy oferuje wielu ubezpieczycieli. Mogą być one jednak oparte na różnych warunkach ubezpieczenia. Oczywiście pewne zasady są stałe, lekarz, który zdecyduje się jednak na wykupienie rozszerzonej polisy, będzie objęty korzystniejszą ochroną ubezpieczeniową.

Dlaczego warto upewnić się, czy lekarz posiada OC?

Lekarz oczywiście nie może odmówić ujawnienia informacji na temat takiej polisy i podania danych ubezpieczyciela i numeru ubezpieczenia.

Jeśli przed nami leczenie szpitalne, możemy mieć pewność, że szpital jest ubezpieczony od skutków błędów medycznych, źle postawionej diagnozy czy też błędnego leczenia. W przypadku leczenia w prywatnych klinikach i indywidualnych gabinetach lekarskich, nie jest to jednak takie oczywiste. Zawsze więc warto upewnić się, czy dany lekarz, u którego chcemy się leczyć ma aktualną polisę OC lekarza.

Lekarz oczywiście nie może odmówić ujawnienia informacji na temat takiej polisy i podania danych ubezpieczyciela i numeru ubezpieczenia.

Jeśli unika odpowiedzi na te pytania, jeszcze przed rozpoczęciem u niego leczenia, a tym bardziej przed podpisaniem zgody na jakikolwiek zabieg, warto rozważyć zmianę lekarza. W razie spowodowania błędów medycznych, przez brak informacji o polisie, może bowiem pojawić się duży problem z wyegzekwowaniem jakiegokolwiek odszkodowania.