Na obecnym rynku funkcjonuje ogrom firm – mniejszych i większych. Większe przedsiębiorstwa mają dobrze rozwinięte działy płacowe i księgowe, natomiast te mniejsze najczęściej korzystają z usług księgowych, którzy pomogą fachowo rozliczyć firmę z bieżących zobowiązań finansowych.

Biura rachunkowe

Biuro rachunkowe z definicji określa spółkę bądź osobę fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i świadczy usługi z zakresu ksiąg rachunkowych, kadr i płac oraz uproszczonej księgowości. Innymi słowy, biuro rachunkowe i księgowi wypełniają bowiem zobowiązania finansowe w imieniu swojego klienta, zatem oferują pomoc w zarządzaniu finansami firmy i reprezentują go przed Urzędem Skarbowym. Dzięki dużej wiedzy specjalistów, przedsiębiorstwa mogą sprawnie zoptymalizować rozliczenie podatków. To jakie usługi biuro świadczy zależy od dostępnych profesjonalistów i umowy z klientem.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie prowadzenia usług księgowych jest zobowiązany bowiem do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zakres usług biura rachunkowego dla danego klienta zależy od umowy z nim zawartej. Niemniej jednak, biuro może świadczyć:

 • usługi kadrowo – płacowe takie jak:
  • prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
  • sporządzanie list płac;
  • obsługa Płatnika – sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz zgłoszeniowych;
  • przekazywanie do Zakładowego Ubezpieczenia Społecznego wniosków o zasiłki;
  • sporządzanie deklaracji w związku z PFRON;
 • usługi księgowe, takie jak:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • przygotowanie sprawozdań do GUS;
  • prowadzenie ewidencji VAT;
  • sporządzenia deklaracji PIT i CIT;
  • przygotowywania deklaracji podatkowych;
 • usługi dodatkowe takie jak:
  • wystawienie faktur w imieniu klientów;
  • sprawdzanie poprawności dowodów księgowych;
  • przygotowywanie analiz finansowych;
  • doradztwo podatkowe.

 

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie prowadzenia usług księgowych jest zobowiązany bowiem do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązki biura rachunkowego są obszerne i wymagają szczegółowej wiedzy w zakresie przepisów przepisów prawa. Niemniej jednak, biura te często wykupują ubezpieczenia które pozwolą wypłacić rekompensatę klientowi, który poniósł szkodę finansową w wyniku działań księgowych. Odpowiedzialność podatkowa zawsze spoczywa bowiem na osobie prowadzącej firmę, pomimo, że wszelkie czynności wykonuje biuro rachunkowe. Przedsiębiorca zatem może wystąpić z powództwem cywilnym i domagać się tym samym wypłacenia odszkodowania – ma do tego prawo, jeśli w jakimś stopniu poniósł szkodę.

Ubezpieczenie pracownika księgowości

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie prowadzenia usług księgowych jest zobowiązany bowiem do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie ma bowiem gwarantować ochronę przed popełnieniem błędu i roszczeniami klientów. Ubezpieczenie pracownika księgowości pozwoli zatem na wykonywanie obowiązków zawodowych bez obaw przed karami ze stron instytucji państwowych. Polisa również ma celu zabezpieczenie biura rachunkowego przez kłopotami finansowymi w związku z roszczeniami ze strony klientów. 

Polisa ubezpieczeniowa w zakresie spraw karno-skarbowych opiera się refundacji kar oraz mandatów – dotyczy to działań realizowanych głównie przez księgowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych. Warto podkreślić również, że ubezpieczenie obejmuje całokształt czynności podejmowanych przez księgowych, a w szczególności dotyczy:

 • wyceny aktywów, pasywów;
 • ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • obsługa płac;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • korespondencja z organami egzekucyjnymi w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi;
 • przygotowanie JPK.