W dzisiejszych czasach możliwości rozwoju sprawiają, że jesteśmy w stanie z dnia na dzień polepszać swój dobrobyt. Wybór ścieżki zawodowej, ciekawe hobby oraz realizacja postawionych celów doprowadzają do wzrostu naszej satysfakcji. Niemniej jednak każdy z nas na etapie planowania kariery obiera pewien kierunek. Wiele zawodów jest niezbędnych do zaspokajania naszych codziennych potrzeb, bowiem korzystamy z różnorodnych produktów i usług. Zainteresowanie generuje popyt, a ten nakręca podaż. Abstrahując od powyższego należy stwierdzić, że nasze społeczeństwo potrzebuje pewnych specjalizacji bardziej niż innych. Mowa m.in. o lekarzach, którzy nieustannie walczą o nasze zdrowie i życie. Wiadomo, że jest to zawód obarczony dużym ryzykiem w związku z czym wiąże się z pewnymi obowiązkami prawnymi.

Lekarz zawodem zaufania publicznego

Lekarz, czyli osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych, to zawód obarczony dużym ryzykiem. Nieustanne operacje, czy proponowane metody leczenia nie zawsze kończą się powodzeniem. Często mówimy w takiej sytuacji o szkodach, które są następstwem udzielania albo też niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń. Już teraz warto wiedzieć, że produkt, będący tematem zainteresowania w dzisiejszym artykule, z reguły nie obejmuje wypłaty odszkodowania w takich sytuacjach. Tego rodzaju polisa jest po to, aby chronić lekarza przed skutkami nieumyślnego wyrządzenia szkody.

W dzisiejszych czasach możliwości rozwoju sprawiają, że jesteśmy w stanie z dnia na dzień polepszać swój dobrobyt

Życie i zdrowie ludzkie jest priorytetem. Czymże bez nich byłyby pieniądze, czy nowinki technologiczne? Zawód lekarza jest niesamowicie odpowiedzialnym zajęciem. Często możemy powiedzieć, że ta profesja wymaga niesamowitego zaufania, ponieważ w cudze ręce powierzamy nasze zdrowie, a nierzadko życie. Następstwem tego jest są też pewne obowiązki, jakie wynikają z wykonywania tego zawodu. Jednym z nich jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Bez ubezpieczenia ani rusz

Obowiązkowe OC lekarzy to produkt, który zabezpiecza te osoby przed negatywnymi skutkami finansowymi. Warto wiedzieć, że lekarz nie może założyć własnej działalności gospodarczej i udzielać świadczeń bez takiego dokumentu. Oznacza to, że obowiązkowe OC lekarzy jest rzeczą wymagalną, ujętą w przepisach prawa, a ściślej mówiąc w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.04.2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Z powyższego wynika, że posiadanie polisy jest przymusowe w związku z czym nie ma możliwości ominięcia tego procederu. Nieco inaczej sytuacja wygląda w momencie, gdy lekarz wykonuje swoją działalność w podmiocie leczniczym i jest tam zatrudniony na podstawie umowy o pracę, bądź umowy zlecenie. W takim przypadku nie wymaga się od niego takiego dokumentu, niemniej jednak korzystnym i zdecydowanie polecanym rozwiązaniem jest nabycie polisy dobrowolnej, która w przyszłości może uchronić przed następstwami nieszczęśliwych wydarzeń.

Opisywana polisa daje ubezpieczonemu wiele przywilejów. Lekarz może liczyć na:

  • ochronę do wysokości sumy gwarancyjnej,
  • ofertę, która wychodzi poza ten obszar deklarując wypłatę tzw. ubezpieczenia nadwyżkowego,
  • wybór pomiędzy podstawowym, a rozszerzonym zakresem ubezpieczenia.

Dodatkowo, warto spędzić nieco czasu na analizie samej umowy, bowiem zawiera ona listę szkód, które kwalifikują się do pokrycia z danego produktu. W przypadku, gdy dana czynność nie będzie wprost wynikała z dokumentu należy liczyć się z tym, że pieniądze będzie trzeba oddać z własnej kieszeni.