Istnieją dwa podstawowe rodzaje ubezpieczenia zawodowego lekarzy dobrowolne oraz obowiązkowe. To drugie jest, jak sama jego nazwa wskazuje obligatoryjne. Obowiązkowe ubezpieczenia lekarzy nie są objęte wszystkie osoby pracujące w tym fachu. Dotyczy ono przede wszystkim osób, które prowadzą własną tudzież grupową praktykę prywatną, gdzie świadczą tam usługi w ramach wyuczonego zawodu na terenie całego kraju. Z kolei tego rodzaju ubezpieczeniem dobrowolnym mogą być objęte również te osoby, które prowadzą własną działalność leczniczą w Polsce. W tej sytuacji będzie ono brane pod uwagę, jako ubezpieczenie nadwyżkowe w stosunku do obowiązkowego. Dodatkowo mogą nim być osoby pracujące w zawodzie lekarza, które są zatrudnione na zasadzie umowy o prace, dzieło, a także zlecenie.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe lekarzy – czym się charakteryzuje?

Tego rodzaju ubezpieczenie powinno być przede wszystkim zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów. Są nim objęte szkody, które zostały poczynione w związku z udzielonymi świadczeniami w ramach wykonywanymi zawodu lub takie, które powstały na skutek rezygnacji z ich udzielenia w sytuacji, w której byłoby to niezgodne z prawem.

Dobrowolne ubezpieczenie zawodowe lekarzy – dlaczego warto?

Koszt ubezpieczenia zawodowego lekarzy jest uzależniony od wielu różnych czynników

Nie bez przyczyny zalecane jest rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia o wariant dobrowolny. Dzięki w inwestycji w to rozwiązanie lekarz ma jeszcze szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej. W tym wypadku ubezpieczeniem mogą być objęte również szkody rzeczowe. Dotyczy to przede wszystkim tych szkód, które zaistniały w związku z posiadanym mieniem. Dodatkowo ubezpieczenie to może dotyczyć również nieumyślnych szkód wyrządzonych w związku z wszystkimi wykonanymi zabiegami medycyny estetycznej. Oprócz tego pakiet może być rozszerzony. Dzięki temu ubezpieczeniu dobrowolnemu mogą podlegać również te szkody, które przez podwykonawców, a także na mieniu podwykonawcy, czyli np.:. Należącego do niego sprzętu medycznego.

Ubezpieczenie zawodowe lekarzy – ile kosztuje?

Koszt ubezpieczenia zawodowego lekarzy jest uzależniony od wielu różnych czynników. Na cenę mogą wpływać przede wszystkim takie czynniki, jak to, czy lekarz decyduje się na wariant podstawowy, czy może rozszerzony. W zależności od ilości wybranych kwota ta może być odpowiednio wyższa. Istotną kwestią jest również wybrana wartość sumy gwarancyjnej. Może być ona niezwykle zróżnicowana. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy jej minimalna wartość wynosi co najmniej 75 000 EURO za jedno zdarzenie, choć można wybrać również takie w przypadku którego suma gwarancyjna to kilka milionów. Zdarza się, że wyższa składka obowiązuje osoby pracujące w szpitalu, czy na SOR. Najczęściej wartość rocznej składki zaczyna się od kwoty wynoszącej ok. 200 złotych. Oprócz tego w tym wypadku ubezpieczeniem mogą być objęte zarówno usługi świadczone na terenie Rzeczpospolitej, jak i te wykonywane poza jej granicami. W tym wypadku osoba ubezpieczona może liczyć na ubezpieczenie powyżej sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczenie zawodowe lekarzy – gdzie wykupić?

Ubezpieczenie zawodowe lekarzy można kupić w szeregu różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Dla wielu osób istotną kwestią jest wygoda, w tym wypadku należy zwrócić uwagę na to, czy nie wymaga się dostarczenia dodatkowych dokumentów. Warto również sprawdzić, czy wysokość składki nie zależy od tego, w jakim miejscu wykonywane jest dane świadczenie zdrowotne. Nie bez znaczenia jest również maksymalna wartość sumy gwarancyjnej.