Niejednokrotnie zdarza się, że cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W takiej sytuacji cudzoziemcy mogą wykupić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego w tym, że na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących właśnie tego rodzaju ubezpieczenia.

Kto może ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca to polisa chroniąca ludzi w razie nagłej potrzeby skorzystania z pomocy medycznej. Niejednokrotnie zdarza się, że do wykupienie takiej polisy konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów.

Niejednokrotnie zdarza się, że cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

Polisa zdrowotna dla cudzoziemca przeznaczona jest dla osób, które posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta. Dodatkowo o ubezpieczenie takie mogą starać się osoby posiadające wizę w celu wykonywania pracy czy też zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas określony.

Większość ubezpieczalni oferujących ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca uznaje również dokument potwierdzający status uchodźcy, który jest nadany w Polsce. Umożliwia to wykupienie polisy osobom korzystającym z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie zdrowotne?

Często zdarza się, że cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski są z państw znajdujących się poza Unią Europejską. Oznacza to, że koszt pomocy medycznej dla nich jest zdecydowanie wyższy. Odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca pokrywa ewentualne koszty leczenia.

Cudzoziemcy posiadający dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne mogą liczyć między innymi na pokrycie kosztów niezbędnych badań potrzebnych do diagnozowania schorzenia. Dodatkowo osoba posiadająca taką polisę ubezpieczeniową może liczyć na pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego w przypadku ostrego bólu.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie zdrowotne?

Na rynku znajduje się wiele firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie odpowiedniego, warto zapoznać się z wieloma ofertami.

Często zdarza się, że cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski są z państw znajdujących się poza Unią Europejską

Dobre ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca pokrywa nie tylko wszelkie niezbędne koszty, ale także również te dodatkowe. Niektórzy ubezpieczyciele oferują pokrycie transportu medycznego między placówkami.

Większość ubezpieczycieli posiada również w swojej ofercie pokrycie kosztów pobytu w szpitalu. Niejednokrotnie zdarza się, że w ofercie ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca znaleźć można pokrycie kosztu transportu zwłok do kraju zamieszkania. Koszt taki niejednokrotnie przewyższa możliwości finansowe rodziny zmarłego, dlatego wykupienie takiej polisy umożliwia darmowe sprowadzenie ciała.

Przebywając na terytorium obcego państwa, warto zadbać o wykupienie odpowiedniej polisy zdrowotnej. Odpowiednie ubezpieczenie umożliwia otrzymanie niezbędnej pomocy bez konieczności pokrywania kosztów leczenia. Nic więc dziwnego w tym, że coraz więcej obcokrajowców decyduje się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej w Polsce. Wykupienie takiego ubezpieczenia daje cudzoziemcom gwarancję, że w razie konieczności będą mogli skorzystać bezpłatnie z pomocy medycznej.