Ponieważ fotowoltaika jest inwestycją długoterminową (co najmniej 25 lat), możesz zastanawiać się, czy warto wykupić ubezpieczenie paneli słonecznych. W tym artykule postaramy się wyjaśnic wszelkie Twoje wątpliwości.

Dlaczego ubezpieczenie paneli słonecznych może być przydatne?

Możesz pomyśleć, że skoro komponenty fotowoltaiczne mają własne gwarancje, to dlaczego miałbyś potrzebować ubezpieczenie fotowoltaiki? Cóż, powinieneś wiedzieć, że gwarancje na produkty obejmują wady produkcyjne, a nie wszelkie inne uszkodzenia, których może doznać instalacja. A jakie inne czynniki mogą mieć negatywny wpływ na panele słoneczne? Wymieńmy kilka przykładów:

Z jednej strony, producenci paneli słonecznych upewniają się poprzez liczne testy i certyfikaty, że są one w stanie wytrzymać określone obciążenia mechaniczne, czy to nagromadzenie śniegu, czy siłę wiatru, niemniej jednak wady spowodowane między innymi niewłaściwą konserwacją lub narażeniem na warunki wykraczające poza specyfikacje techniczne producenta również nie będą objęte ubezpieczeniem. Z drugiej strony, panele słoneczne są cennym towarem, tak więc są one atrakcyjne dla złodziejów.

Powyższe przykłady mogą być wystarczającym powodem aby rozważyć wykupienie ubezpieczenia i zabezpieczyć panele słoneczne przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Ponieważ fotowoltaika jest inwestycją długoterminową (co najmniej 25 lat), możesz zastanawiać się, czy warto wykupić ubezpieczenie paneli słonecznych

Co obejmuje ubezpieczenie paneli słonecznych?

Ogólnie rzecz biorąc, firmy ubezpieczeniowe oferują różne pakiety ochrony, począwszy od standardowych gwarancji (większych lub mniejszych w zależności od firmy), które można rozszerzyć w zależności od potrzeb (i budżetu). Ubezpieczenie te najczęściej obejmują:

  • Szkody materialne (uszkodzenie, czy to z powodu pogody, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu itp.)
  • Szkody wyrządzone osobom trzecim (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)
  • Kradzież i wandalizm
  • Roszczenia odszkodowawcze (praca cywilna/obrona prawna)

Spośród powyższych, najbardziej powszechne są zazwyczaj ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie od szkód materialnych (pęknięcie szybki panelu, zniszczenie obudowy itd.). Jednak, jak już wspomnieliśmy, każda firma oferuje różne polisy z własnymi pakietami ubezpieczeniowymi.

Należy również zwrócić uwagę na warunki dotyczące wyłączeń z polisy. Istnieją firmy, które na przykład wyłączają szkody wyrządzone w sieci elektrycznej z zakresu ubezpieczenia OC; inne, które obejmują pęknięcie szkła w panelu słonecznym, ale nie te spowodowane przegrzaniem.  Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, są limity, na przykład istnieją ubezpieczyciele, którzy pokrywają maksymalnie 25 paneli słonecznych. Podobnie, nie jest złym pomysłem sprawdzenie limitów odszkodowania w przypadku wystąpienia problemu, który jest objęty ubezpieczeniem paneli słonecznych.

Czy ubezpieczenie mojego domu lub firmy obejmuje moje panele słoneczne?

Krótka odpowiedź brzmi: to zależy. Prawdą jest, że posiadanie polisy ubezpieczeniowej domu może być najlepszym sposobem ochrony paneli słonecznych, ale aby dowiedzieć się, czy panele słoneczne są objęte ochroną w tym przypadku, należy porozmawiać z ubezpieczycielem. Dlaczego? Ponieważ zależy to od tego, czy uzna on panele słoneczne za część konstrukcji nieruchomości (budynku), taką jak na przykład okna, instalacje elektryczne lub wodne; czy też uzna je za zawartość, taką jak meble w domu, czy na zewnątrz. W zależności od tego, polisa ubezpieczeniowa może obejmować panele słoneczne lub nie. W drugim przypadku ubezpieczenie będzie zazwyczaj wymagało dodatkowego zakontraktowania tej usługi, albo poprzez rozszerzenie zakresu polisy, albo poprzez zawarcie oddzielnej polisy ubezpieczeniowej.