Ubezpieczenie zdrowotne to wbrew pozorom nie bułka z masłem. Jednakże należy pamiętać, że dobrze posiadać ochronę medyczną, gdyż nigdy nie wiadomo, co w życiu może się zdarzyć. Jednocześnie nie tylko Polacy są zobowiązani do korzystania z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, które pozwala korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa cała rzesza obcokrajowców, którzy znajdują się w kraju z różnych przyczyn oraz pobudek. Jedni przyjechali rekreacyjnie, chcąc zwiedzić piękne, polskie ziemie, podczas gdy inni do Polski przybyli za pracą bądź w ramach działań związanych z edukacją.

Mówiąc o ubezpieczeniu zdrowotnym dla cudzoziemców, warto zaznaczyć, iż część z nich wcale nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia

Nie należy oczekiwać, że obcokrajowiec, który przyjechał na kilka dni, będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne. Po pierwsze czas spędzony Polsce jest zbyt krótki, po drugie obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca (https://polisaobcokrajowca.pl/) musi zostać opłacone jedynie w konkretnych wypadkach.

Zgodnie z założeniami, na których bazuje uprawnienie do korzystania ze świadczeń medycznych, obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na cudzoziemcach tylko w określonych wypadkach. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jasno określa, jakie warunki musi spełniać obcokrajowiec, aby został objęty koniecznością ubezpieczenia zdrowotnego. Mianowicie cudzoziemcy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym to osoby:

Nieobowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne


Mówiąc o ubezpieczeniu zdrowotnym dla cudzoziemców, warto zaznaczyć, iż część z nich wcale nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia. Osoby te jednak mogą skusić się na skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego co pozwoli im na skorzystanie z pomocy lekarskiej w razie potrzeby.

W celu zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wystarczy złożyć wniosek do NFZ we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim oddziale. Nie można zapomnieć przy tym o niezbędnych dokumentach. Sprawa jest prosta w przypadku mieszkańców Unii Europejskiej, ale jeśli cudzoziemiec pochodzi spoza granic UE, podczas składania wniosku zobligowany jest on przedstawić paszport oraz jeden z dokumentów potwierdzających zgodę na przebywanie w Polsce.

Nie jest to jednak wcale koniec biurokracji, gdyż nie można zapomnieć o formalnościach w ZUS. Co więcej, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca wiąże się z koniecznością samodzielnego opłacania składki zdrowotnej.