Wiele osób decyduje się na karierę zawodową w charakterze doradcy podatkowego, gdyż profesja ta ma naprawdę ogromny potencjał. Ze względu na fakt, że przepisy dotyczące regulowania należności publicznoprawnych są niejasne i budzą nierzadko wątpliwości interpretacyjne, specjalistyczne wsparcie doradców podatkowych wykorzystywane jest często zarówno przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i przez klientów indywidualnych. Niemniej jednak pamiętać należy o tym, że z wykonywaniem omawianego zawodu wiąże się spore ryzyko, na które trzeba być odpowiednio przygotowanym.

Czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Celem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest swego rodzaju ochrona ubezpieczonego przed roszczeniami innych osób. Płaci się comiesięczną składkę, a w zamian za to, w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w umowie, zakład ubezpieczeniowy wypłaca osobie zgłaszającej roszczenia kwotę nieprzekraczającą maksymalnej ustalonej stawki. Należy pamiętać o tym, że dotyczy to jedynie odpowiedzialności cywilnej, która zasadniczo polega na obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. Ubezpieczenie, o którym mowa, nie odnosi się do spraw karnych oraz konsekwencji z nimi związanych.

Jakie czynności wykonuje doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to bardzo odpowiedzialny zawód. W swojej działalności niejednokrotnie wykonuje on takie zadania jak:

  • pomoc przy wypełnianiu deklaracji rozliczeniowych
  • przygotowywanie dokumentów związanych z należnościami podatkowymi
  • udzielanie porad w zakresie prawa podatkowego.

Ze względu na fakt, że przepisy są niejasne i mogą stwarzać w wielu sytuacjach problemy natury interpretacyjnej, doradcy podatkowemu może niestety zdarzyć się błąd. Właśnie dlatego ubezpieczenie może być tutaj bardzo istotne. W przypadku wyrządzenia szkody, rekompensata może być wypłacona z polisy. Oczywiście, wszystko zależy tutaj od okoliczności konkretnego zdarzenia oraz ustaleń z zakładem ubezpieczeń.

Czy doradca podatkowy musi być ubezpieczony?

Ubezpieczenie doradcy podatkowego ze strony iexpert.pl może być przydatne w rozmaitych okolicznościach. Trzeba pamiętać o tym, że osoby wykonujące omawiany zawód są zobligowane do tego, aby posiadać polisę obejmującą odpowiedzialność cywilną. Jest to regulowane przez przepisy prawne. Dlatego właśnie należy mieć rozeznanie na rynku w tym obszarze i znać dostępne możliwości. Przy wyborze ubezpieczenia trzeba naprawdę szczegółowo przyglądać się ustaleniom umownym, aby wiedzieć, na jakich warunkach obowiązuje polisa. Dobrze jest dokładnie analizować zapisy kontraktu.