Ubezpieczenie jest bardzo ważnym elementem bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzięki niemu uczestnicy wypadku mają gwarantowaną konkretną pomoc. Budowa dużej ilości ścieżek rowerowych powoduje wzrost bezpieczeństwa, ale nadal bardzo często dochodzi do wypadków z udziałem rowerzystów, które mogą kończyć się pobytem w szpitalu lub znacznym uszkodzeniem drogiego jednośladu.

Zakres ubezpieczenia dla rowerzysty

Podstawową ochroną dla rowerzysty jest polisa odpowiedzialności cywilnej, która zabezpiecza kierującego rowerem, gdy to on doprowadzi do wypadku. Kolejną ochroną jest ubezpieczenie NNW, które daje rowerzyście możliwość refundacji kosztów leczenia spowodowanego wypadkiem.

Pomimo budowy wielu ścieżek dla rowerzystów nadal dochodzi do licznych kolizji oraz wypadków z ich udziałem. Dlatego każdy pasjonat dwóch kółek powinien zdecydować się na wykupienie szerokiej ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych zdarzeń kupuje się ze względu na jego szeroki i bardzo przydatny zakres

OC dla każdego rowerzysty

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno być jednym z pierwszych wykupionych przez rowerzystę. W przeciwnym razie za każdą wyrządzoną szkodę kierujący będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Ubezpieczenie OC rowerzysty obejmuje:

  • Szkody na mieniu
  • Szkody na osobie.

Jeśli rowerzysta potrąci przechodnia, który w wyniku wypadku dozna na przykład urazu głowy lub złamania kończyny, koszty leczenia poszkodowanego pokryje firma ubezpieczeniowa, oczywiście do wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia.

Co to jest ubezpieczenie roweru?


Ubezpieczenie roweru (więcej: pewnienarower.pl) jest polisą, która zadziała w przypadku kradzieży lub zniszczenia roweru. Uszkodzenie pojazdu może być spowodowane umyślnie przez osoby trzecie lub może do niego dojść podczas kolizji lub wypadku.

Warto skorzystać z opcji pozwalających na uzyskanie odszkodowania, gdy rower zostanie zrabowany lub skradziony. W ubezpieczeniu najczęściej są zawarte szerokie zakresy assistance. Dzięki nim osoba ubezpieczona może liczyć na opiekę po wypadku lub w załatwianiu różnych formalności.

Dlaczego warto wykupić NNW rowerzysty?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych zdarzeń kupuje się ze względu na jego szeroki i bardzo przydatny zakres. Jeśli dochodzi do wypadku potrzebne są pieniądze na leczenie oraz organizowanie dodatkowych zabiegów. NNW pozwala szybko pozyskać środki od ubezpieczyciela. Zazwyczaj poszkodowany może ubiegać się o wypłacenie określonej kwoty za pobyt w szpitalu oraz za trwałe uszkodzenia ciała. Odszkodowanie będzie także wypłacone rodzinie ubezpieczonego, gdyby wypadek był ze skutkiem śmiertelnym.