Zawód lekarza jest bardzo odpowiedzialnym zawodem. Pomimo wielu lat nauki, stażu oraz doświadczenia zdarza się czasami, że lekarz popełni błąd. W takiej sytuacji pacjent, lekarz oraz placówka medyczna są zabezpieczone, dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie OC lekarza – czy jest obowiązkowe?

Jeszcze kilkanaście lat temu nie każdy lekarz musiał posiadać polisę ubezpieczeniową. Zmieniło się to w roku 2010, kiedy wprowadzono nowe przepisy. Ustawa nałożyła na wszystkich lekarzy, w tym także lekarzy stomatologów obowiązek wykupienia polisy OC. W tym momencie każdy lekarz pracujący na terytorium naszego kraju posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie należy wykupić nie później niż dzień przed rozpoczęciem wykonywania zawodu.

Zawód lekarza jest bardzo odpowiedzialnym zawodem

Co obejmuje ubezpieczenie OC lekarza?

Każdy lekarz posiadający OC jest objęty ochroną przed szkodami, które może wyrządzić podczas wykonywania czynności zawodowych. Jeśli lekarz został zawieszony w prawach do wykonywania zawodu lub został pozbawiony tych praw, to ta ochrona oczywiście nie działa. W rozporządzeniu zostały wskazane minimalne kwoty, czyli sumy gwarancyjne ubezpieczenia. Jest to kwota zaczynająca się od 25.000 euro aż do 100.000 euro. Kwota zależna jest od specjalizacji. Najwyższe kwoty obowiązują lekarza anestezjologa, ginekologa czy chirurga.

Dobrowolne ubezpieczenie OC

Każdy lekarz może dokupić dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza. Jest to polisa, która poszerza zakres obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej. Szczególnie jest ona polecana lekarzom, którzy prowadzą własną klinikę. Czasami zdarza się tak, że obowiązkowe ubezpieczenie OC nie wystarcza na pokrycie szkód, które zostały spowodowane. Wówczas z pomocą przychodzi dobrowolne ubezpieczenie, które pokrywa pozostałe wydatki.

Każdy lekarz może dokupić dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza

Jaki zakres szkód może pokryć dobrowolne ubezpieczenie lekarza?

Zakres ochrony w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia jest zależny od wariantu i wyboru ubezpieczyciela. Różne firmy oferują inny zakres ochrony. Jednak najczęściej pokrywane są szkody, które powstały na skutek przeniesienia choroby zakaźnej. Jeśli lekarz naruszy prawa pacjenta, to polisa pokryje zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy. Dobrowolne ubezpieczenie pokrywa także koszty szkód wyrządzonych przez lekarza podczas użycia maszyn i urządzeń rentgenowskich oraz laserowych. Oczywiście są to tylko niektóre przypadki, które mogą zostać objęte ochroną. Pełną listę można sprawdzić, gdy znajdziemy odpowiednią firmę ubezpieczeniową oraz wybierzemy najkorzystniejszy dla nas wariant.